Blog

Ekip Çalışması

Ekip çalışması PAZIL oyununa benziyor. Bütün parçalar bir araya gelince gerçek resim ortaya çıkıyor. Bazı parçaları çıkarsanız resim ortaya çıkıyor ama bir eksiklik yine de göze çarpıyor. Bazı parçalar resmin önemli bir bölümü olabiliyor ama “ben önemliyim” diye havaya girmemesi gerekiyor. Zira diğer parçalar olmadan bir şey anlaşılmıyor. Allah “BEN” diyenlerden eylemesin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. This field is required.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>